Hoạt động hàng ngày

Tiền gửi đầu tiên hàng ngày 300K VND tặng bạn 58880 VND = 358880 VND = 35888 điểm trò chơi !

Tiền gửi hàng ngày đầu tiên là 900K VND tặng bạn 128880VND = 1028880VND = 102888điểm trò chơi!

Tiền gửi hàng ngày đầu tiên 1,5 triệu VND tặng bạn 198880 VND = 1698880VND = 169888 điểm trò chơi!

*Tiền gửi đầu tiên hàng ngày là 3 triệu VND tặng bạn 298880VND = 3298880VND = 329888 điểm trò chơi!

**Nạp tiền nhận thưởng – Tìm Chăm sóc Khách hàng Trực tuyến để Nhận thưởng !

**Nhân đôi số tiền cược !

=>Hoạt động diễn ra 3KING có quyền giải thích sau cùng !

3king có quyền đóng băng tài khoản để kiểm tra nếu phát hiện trường hợp nhiều tài khoản lợi dụng khuyến mãi để mưu lợi hoặc vi phạm luật lệ cược như cược cả hai bên hoặc nhiều lần cược về một mặt để thắng.
3king có quyền sửa đổi các điều khoản và xoá bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước!

    • Nạp bằng thẻ cào không được tham gia tất cả các hoạt động
Tải game nhận ngay ưu đãi